Als welzijnsprofessional werken we met kwetsbare mensen. Daarom is het noodzakelijk dat de welzijnsprofessional die ervoor kiest om te begeleiden  in én met de natuur, dit op een reflexieve, professionele, wetenschappelijke onderbouwde manier doet.

Vanuit deze gedachte stellen we een Engagementsverklaring op. De Engagementsverklaring stelt een aantal leidraden voor waartoe je je engageert om ze in de praktijk toe te passen. Zo weet een klant waarop hij/zij mag rekenen. Het maakt deel uit van continue professionalisering van ons vakgebied. De engagementsverklaring is dan ook iets dat leeft, zoals een ecosysteem. Op basis van feedback uit het werkveld, van onze klanten en vanuit de periferie (overheidsinstanties, universiteiten, maatschappelijke instanties, …) zal deze engagementsverklaring steeds verder bijgestuurd worden.

Met de engagementsverklaring beken je kleur: je werkt missiegedreven, je kiest ervoor om je professioneel te blijven vormen in de specialisatie van begeleiden in én met de natuur. Ook profileer je jezelf bewust als een professionele, kwaliteitsvolle begeleider.

Ook staat de vereniging ervoor dat welzijnsprofessionals, begeleidend in én met de natuur, ernaar streven dat we allen beter zorg gaan dragen voor onszelf, de samenleving, de natuur en de aarde. Het een is met het ander verbonden.

Open Huis Natuurcoaching vzw biedt een wegwijzer voor eenieder die op zoek is naar een professionele, kwaliteitsvolle welzijnsprofessional die begeleidt in én met de natuur, of dit zelf wil toevoegen in de begeleiding.

De Engagementsverklaring kun je binnenkort hier raadplegen.