Als welzijnsprofessional werken we met kwetsbare mensen. Daarom is het noodzakelijk dat de welzijnsprofessional die ervoor kiest om te begeleiden  in én met de natuur, dit op een professionele, wetenschappelijke onderbouwde en kwaliteitsvolle manier doet.

Daarnaast is coaching in het algemeen nog geen erkend beroep, waardoor velen zich makkelijk coach, wandelcoach of natuurcoach noemen zonder voldoende en correcte opleiding.

Vanuit deze gedachte werd het Kwaliteitslabel OHN geboren, met als doel bij te dragen tot professionalisering van deze specifieke vorm van begeleiding.

Als lid van Open Huis Natuurcoaching vzw kun je je met het Kwaliteitslabel OHN onderscheiden in het grote bos van begeleiders die natuur toevoegen in hun werk. Met het Kwaliteitslabel OHN beken je kleur: je werkt missiegedreven, je kiest ervoor om je professioneel te blijven vormen in de specialisatie van begeleiden in én met de natuur. Ook profileer je jezelf bewust als een professionele, kwaliteitsvolle begeleider.

Ook staat de vereniging ervoor dat welzijnsprofessionals, begeleidend in én met de natuur, ernaar streven dat we allen beter zorg gaan dragen voor onszelf, de samenleving, de natuur en de aarde. Het een is met het ander verbonden.

Open Huis Natuurcoaching vzw biedt een wegwijzer voor eenieder die op zoek is naar een professionele, kwaliteitsvolle welzijnsprofessional die begeleidt in én met de natuur, of dit zelf wil toevoegen in de begeleiding.

Om het Kwaliteitslabel OHN te behalen, dien je te voldoen aan een aantal vastgelegde criteria waarop je wordt getoetst door Open Huis Natuurcoaching vzw. Kies je samen met ons bewust voor missiegedreven, professionele, kwaliteitsvolle begeleiding in én met de natuur, lees dan HIER verder.