Wil je als welzijnsprofessional het Kwaliteitslabel OHN behalen, dan dien je te voldoen aan een aantal vastgelegde criteria waarop je wordt getoetst door Open Huis Natuurcoaching vzw. We vinden het belangrijk dat deze toetsing gebeurt om de kwaliteit van de aangeboden welzijnsprofessionals die werken in én met de natuur te waarborgen naar potentiële coachees, beleidsmakers, organisaties en andere samenwerkende partners. Daarnaast biedt deze toetsing jou een uitgelezen kans om professioneel advies en ondersteuning te krijgen zodat je kan blijven groeien en evolueren in je rol als professioneel, kwaliteitsvol welzijnsprofessional die werkt in én met de natuur.

Criteria waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het Kwaliteitslabel OHN:

  • Je bent gecertificeerd coach (en toont hierbij je bekwaamheid in coachende basisvaardigheden) of gediplomeerd psycholoog/therapeut, gecertificeerd in het begeleiden in én met de natuur (opleiding van min. 5 dagen, waarbij je middels een proef hebt aangetoond dat je het geleerde hebt geïntegreerd in je begeleidingsaanpak).
  • Je toont aan dat je blijvend investeert in je eigen verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Je toont aan dat je blijvend investeert in het volgen van evoluties op vlak van het begeleiden van in én met de natuur (bv. door het delen van een samenvatting van een door jou gelezen boek, door het participeren aan symposia of andere evenementen, door het deelnemen aan een online programma, trainingen, workshops, enz.).
  • Je kadert je werk en je deskundigheid in een professioneel, zinvol en maatschappelijk groter geheel en levert hiermee een duurzame bijdrage aan zorg voor jezelf, de samenleving, de natuur en de aarde.  Je kan je visie uitdragen over hoe je dit concreet doet en je kan praktijkvoorbeelden uit je eigen leven aanbrengen
  • Je toont aan dat je op regelmatige basis reflecteert met anderen over je eigen ontwikkeling én over de specialisatie van begeleiden in én met de natuur in het algemeen.
  • Je toont aan dat je op een triadische manier werkt met de natuur en je cliënt.
  • Je werkt op een natuurvriendelijke manier en kan dit onder woorden brengen met praktijkvoorbeelden.
  • Je demonstreert je professionele, kwaliteitsvolle bekwaamheid doordrenkt van deze criteria, tijdens een van onze Open Huis Natuurcoaching Kwalificatiedagen.

Je kiest zelf uit een van onze geplande Open Huis Natuurcoaching Kwalificatiedagen wanneer je deelneemt, van zodra je je er klaar voor voelt.

Heb je de toetsing succesvol doorlopen, dan ontvang je van Open Huis Natuurcoaching vzw het Kwaliteitslabel OHN én engageer je je samen met ons om nieuwe leden verder te begeleiden in hun groei, zodat ook zij kunnen evolueren naar het Kwaliteitslabel OHN. Je doet dit door het aanbieden van 1 demo begeleidingssessie per jaar tijdens onze Open Huis Natuurcoaching Inspiratiedagen. Daarnaast vernieuw je jaarlijks zorgvuldig je licentie voor het Kwaliteitslabel OHN zodat we samen onze hoogstaande kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Lukt het je niet van de eerste keer en kreeg je advies en/of ontwikkelingspunten mee vanuit de aangeboden ondersteuning tijdens de Open Huis Natuurcoaching Kwalificatiedagen, dan nodigen we jou van harte uit om diepgaander te ontwikkelen en te leren. Je kan leren van meer gevorderde natuurcoaches tijdens onze Open Huis Natuurcoaching Inspiratiedagen en/of je kiest om je verder professioneel op te leiden (bv bijkomende opleiding, meer lezen, je laten coachen op bepaalde patronen, ….). Van zodra je voldoende vertrouwen hebt in het meester zijn van je ontwikkelingspunten, kan je opnieuw inschrijven voor een nieuwe kans om het Kwaliteitslabel OHN te behalen.