Het is reeds voldoende internationaal wetenschappelijk bewezen dat tijd doorbrengen in de natuur bijdraagt tot een betere fysieke en mentale gezondheid. Verschillende begeleiders spelen hier meer en meer op in en voegen de natuur toe in hun werk. Denk aan wandelcoaches, coaches met dieren, loopbaancoaches in de natuur, enz … De natuur wordt ingezet als context en middel ten behoeve van het welzijn van de persoon. We spreken dan van coachen in de natuur.

Met Natuurcoaching wil Open Huis Natuurcoaching vzw hierin verder gaan en meer waarde creëren. Natuurcoaching brengt de coachee tot herstel van de verbinding met de eigen natuur én met de natuur rondom, zodat de coachee uitgenodigd wordt tot een duurzame zinvolle bijdrage aan een gezonder leven én een betere wereld.

We staan ervoor dat Natuurcoaching erkend wordt als begeleidingspraktijk waarbij de professionele natuurcoach werkt vanuit een maatschappelijk georiënteerde visie en aanpak die bijdraagt aan een betere zelfzorg, zorg voor de ander, samenleving, natuur en aarde. Hierbij draagt de natuurcoach een holistisch of gelaagd wereldmodel een warm hart toe, vanuit het uitgangspunt dat alles met alles verbonden is.

Een professionele natuurcoach is een rolmodel in het begeleiden van individuen en groepen in én met de natuur op een professionele, zinvolle en maatschappijbewuste manier.