Als welzijnsprofessional werken we met de kwetsbaarheid van mensen. Daarom is het noodzakelijk dat de welzijnsprofessional die ervoor kiest om te begeleiden  in én met de natuur, dit op een reflexieve, professionele, wetenschappelijke onderbouwde manier doet.

Vanuit deze gedachte stellen we een Engagementsverklaring op. De Engagementsverklaring stelt een aantal leidraden voor waartoe je je engageert om ze in de praktijk toe te passen. Zo weet een klant waarop hij/zij mag rekenen. Het maakt deel uit van continue professionalisering van ons vakgebied. De Engagementsverklaring is dan ook iets dat leeft, zoals een ecosysteem. Op basis van feedback uit het werkveld, van onze klanten en vanuit de periferie (overheidsinstanties, universiteiten, maatschappelijke instanties, …) zal deze Engagementsverklaring steeds verder bijgestuurd worden. Bovendien ziet Open Huis Natuurcoaching vzw erop toe dat de uitgangspunten van de Engagementsverklaring worden nageleefd door de welszijnswerkers. Als het tegendeel blijkt kan de klant een klacht indienen bij Open Huis Natuurcoaching vzw of bij een externe deskundige.

Met de Engagementsverklaring beken je kleur: je werkt missiegedreven, je kiest ervoor om je professioneel te blijven vormen in de specialisatie van begeleiden in én met de natuur. Ook profileer je jezelf bewust als een professionele, reflexieve begeleider die hierbij de OHN-uitgangspunten voor ogen houdt. Je streeft ernaar dat we beter zorg gaan dragen voor onszelf, de samenleving, de natuur en de aarde.

Ben je een welzijnsprofessional die zich hiertoe wenst te engageren? Stuur ons dan ondertekend dit document terug. Na de betaling van je lidgeld krijg je een vignet doorgestuurd dat je op je website een zichtbare plek geeft. Aan het vignet koppel je een link die doorverwijst naar deze Engagementsverklaring. Zo blijf je steeds gelinkt aan de meest recente versie.