Als Open Huis Natuurcoaching vzw staan we in voor:

  • het bieden van een wegwijzer en kader in het ruime veld van begeleiden in en met de natuur
  • op vraag het verschaffen van onderzoeksmatige info met betrekking tot het begeleiden in en met de natuur
  • opzetten van samenwerkingen met professionele welzijnsprofessionals die de uitgangspunten van de Engagementsverklaring voorleven
  • een partnership aangaan in het uitwerken van (subsidie)projecten die betrekking hebben op natuurgerichte calls