Open Huis Natuurcoaching vzw, opgericht in augustus 2018, heeft als non-profitorganisatie het doel om het begeleiden in én met de natuur door welzijnsprofessionals op de kaart te zetten in België. Voor de leden is de vzw een echte thuishaven waarin we ons opstellen als reflexieve welzijnsprofessionals: samen, en van elkaar leren,  zich blijvend persoonlijk en professioneel ontwikkelen, elkaar ondersteunen in ondernemerschap, ons mooie en maatschappelijk zinvol werk bekend maken en onze praktijk wetenschappelijk verder onderbouwen.

Open Huis Natuurcoaching vzw wil een wegwijzer zijn voor verschillende sectoren (bv. gezondheidszorg, milieu, natuursector, privésector, onderwijs,…) in hun zoektocht naar welzijnsprofessionals die op een professionele wijze begeleiden in én met de natuur.

Particulieren, organisaties of overheidsinstanties, kunnen eveneens bij de vereniging terecht voor inspiratie, advies, ondersteuning, onderzoek en samenwerkingen voor alles dat te maken heeft met het begeleiden in én met de natuur binnen een professionele en maatschappelijke context.

Onze missie

Samen in beweging. Voor duurzame persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. In én samen met de natuur.

Open Huis Natuurcoaching vzw is de eerste non-profit vereniging van welzijnsprofessionals die begeleiden in én met de natuur in België.

Haar maatschappelijke missie bestaat uit twee luiken:

  1. Open Huis Natuurcoaching vzw streeft ernaar dat het begeleiden in én met de natuur erkend wordt als een complementaire, wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk georiënteerde begeleidingspraktijk.  De welzijnsprofessional werkt hierbij vanuit een maatschappelijk georiënteerde visie.  Deze draagt bij aan een betere zelfzorg, zorg voor de ander, samenleving, natuur en aarde. De reflexieve welzijnsprofessional draagt hierbij een holistisch of gelaagd wereldmodel een warm hart toe.  Uitgangspunt is dat alles met alles verbonden is. Bijgevolg is de welzijnsprofessional, die zich bij ons aansluit, een rolmodel in het begeleiden van individuen en groepen in én met de natuur op een professionele, zinvolle en maatschappijbewuste manier. Hiertoe ondersteunt faciliteert, stimuleert en bewaakt Open Huis Natuurcoaching vzw het professionaliseren, de zuiverheid en de schoonheid van deze specialisatie in het welzijns- en gezondheidswerk.

2. Open Huis Natuurcoaching vzw wil eenieder inspireren, stimuleren en bewust maken van de invloed van natuur op de gezondheid en het belang van verbondenheid met de natuur. De meerwaarde van een wederkerige relatie tussen individu, samenleving en natuur vertaalt zich naar een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de natuur.

Wil je meer weten wat Open Huis Natuurcoaching vzw voor jou in het bijzonder kan betekenen als:

Voor jou als welzijnsprofessional die begeleidt in én met de natuur en als OHN-lid

Voor organisaties

Voor beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en verenigingen